Klik - her eller under teksten for at komme videre!

Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus

 

                          Beretning 2018

 

Beretningen i år vil jeg dele op i 3 dele.

1.     Fortiden.
2.     Nutiden.
3.     Fremtiden.

 Fortiden.

Det er nu 10 år siden jeg blev valgt som formand for klubben.
Og hvilken 10 år? Jeg syntes vi sammen har haft utrolig mange spændende og fornøjelige oplevelser.
Vi har været på den ene kanon gode tur efter den anden.
På et tidspunkt lavede vi en liste over hvor vi havde lokket jer med hen.
Det er blevet til omkring 70 arrangementer over de 10 år.
Hvem husker ikke københavner turen i 2008, hvor vi var på Amalienborg,  Chr.VII`s Palæ og arbejdermuseet, - i den utætte bus-!
Endags ture nævnt i flæng: Aarhus Teater, Musikhuset, Domkirken, Vor frue kirke, Jesperhus Blomsterpark, Nordisk Film, Danmarks Radio.
Dejlige landsskab ture på Mols og Samsø i sommer varm solskin.
Besøg på adskellige slotte, Sostrup Slot, Voergaard Slot, Marselisborg slot med rundvisning af unikke guider.
Forårs-, efterårs-, og jubilæumsfester med forskellig underholdning.
Den sjove og underholdende Hatte fest i Kolt forsamlingshus.
Foredrag med sjove og spændende personer: Overlæge Ole Helmig, Sognepræst Ejvind Nielsen og telegrafist Marie Finne.
Traveture i den forårsgrønne bøgeskov, med kaffe og kage ved Ørnereden.
Smags ture med Øl og Chokolade, Langenæs bageren og Kohalen.
Og ikke mindst vores mange dejlige sommer ture til Rhinen, Harzen, Schwerin, Solskinsøen Bornholm, Stockholm/Helsinki og Tallin, Hock Saurland. 

Ja! Der er rigtig mange skønne minder hen over de 10 år
 Og stort set har vi kun hørt rosende ord fra jer om turene.

 Nutiden.

Men ting forandre sig!

Vi hører jo alle sammen til i den tunge ende af livets skala, og selvom vi hver på sin måde gør en jætte indsat for at holde aldringen stangen, så udfordres fysikken og sjælen mere og mere og det bliver, -ærgerligt nok,
men helt naturligt-, svære og svære, at finde overskud til alt hvad vi, uden besvær, kunne for få år siden.

Effekten af de konsekvenser oplevede vi i bestyrelsen sidste år. 

Efter ca. 10 år på posten som hovedansvarlig for klubbens rejseaktiviteter mente Kitty, det var tiden at en anden overtog ansvaret.
Trods mange opfordringer internt og i det off. rum, bl.a. flere gange på hjemmesiden, var der bare ingen der meldte sig.
Da vi også oplevede en markant tilbagegang i medlemstallet, valgte vi i bestyrelsen, at lægge det ud til medlemmernes beslutning, om klubben skulle lukkes i sin nuværende form.

Af 2 på hinanden afholdte ekstra ordinære generalforsamlinger var der fuldt opbakning til at klubben skulle kører videre, men da ingen havde meldt sig til at fører den hidtidige struktur videre, drøftede vi i bestyrelsen, hvad man så kunne gøre fremadrettet.

Vi har valgt at appellerer til medlemmerne, enkeltvis eller flere sammen, at komme med udarbejdede forslag til fremtidige aktiviteter og i samarbejde med bestyrelsen planlægge aktiviteten. 
I sæsonen 17/18 har det medført nogen forandring. Bl.a. har den hidtidige halvårlige aktivitets folder ikke kunnet laves. I det hele taget har det været et lidt stille år.

Men positivt har nogle medlemmer dog taget initiativ til at arrangerer nogle få aktiviteter. Bl.a. en afviklet rundvisning på rådhuset, arr. af  Eva. Tak for det!
En tur til Hornfabrikken på Thy og en sommer tur til Oslo er på beddingen på initiativ fra nogle medlemmer. (Tilmeldinger kan fortages fra i dag).

Fremtiden.

Om det reducerede indhold, så vil være tilstrækkeligt for klubbens videre eksistens og tilfredsstillende for det unikke sociale sammenhold, må tiden jo vise.
Jeg håber det, men nu er det mere op til det enkelte medlem og den nye bestyrelse. Det vil vores Web master Bente komme nærmere ind på senere.
Med denne beretning takker jeg af som formand.

Sammen med Kitty vil vi trække os, men dog deltage fuldt ud som menige medlemmer og aktivt i det sociale netværk, og hvem ved måske indgå med et enkelt eller to initiativer til nogle gode og spændende arrangementer. 

Med Håbet om min måde, at fylde posten ud på, har tilgodeset de flestes forventninger, vil jeg gerne sige tak for 10 gode år som jeres formand.

 Afgående formand

Willy de Pauli