Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

 En epoke slutter.

 

Som meddelt på årets generalforsamling er vi i aktivitetsklubben desværre udsat for nogle ærgerlige problemstillinger.

Efter mange års fortræffelig indsats har Kitty valgt at stoppe som aktivitetsformand.
Desværre er det ikke lykkedes, at finde et medlem, der har lyst og energi til i samarbejde med bestyrelsen,
at tage det overordnede ansvar på sig og kører aktiviteterne videre.

 Samtidig oplever vi som skrevet, en kraftig tilbagegang af medlemstallet,
hvilket naturligvis medfører en svigtende tilslutning til de planlagte arrangementer og med det til følge,
at vi gang på gang har måttet aflyse planlagte arrangementer.

 Der udover tyder alt på, at et nyt projekteret kæmpevandland inden for få år skal bygges, hvor det nuværende Gellerup bad ligger.
Det vil medføre, at der i byggeperioden ikke kan tilbydes svømning i Gellerup.
Da langt størsteparten af vores medlemmer svømmer her og der iflg. kommunen ikke er kapacitet til at flytte til øvrige haller,
frygter vi at klubbens eksistensgrundlag dermed langsomt forsvinder.

På baggrund af ovennævnte vilkår drøftede vi på et bestyrelsesmøde d 04.04  klubbens fremtid.

Vi måtte konstaterer at på trods af 10 fantastiske gode år med et hav af fremragende oplevelser,
kunne vi ikke fremover se bæredygtigheden for,
at fortsætte klubbens aktiviteter og besluttede derfor,
at indstille til generalforsamlingen at stoppe succesen nu.

Der indkaldes til G.F. snarest.

Det betyder at sommerrejsen til Bornholm d. 29.05 – 2.06 2017 bliver vores sidste arrangement.

 Vi beklager dybt, at det skulle ende sådan, men samtidig glæder vi os over at have haft mange utrolig dejlige oplevelser.
Vi vil hvile på minderne om et dejligt positivt socialt miljø.

 Indtil videre glæde vi os dog over, at svømningen forsætter med morgenbord og social sammenkomst på de enkelte hold.

Skulle der nu være nogle af jer, der virkelig brænder for en fælles soc. oplevelse,
F.eks. en juletur, pige-tur eller andet, tilbyder alle i den afgående bestyrelse gerne deres hjælp til enkelte arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Formand Willy de Pauli