Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

Beretning 2017

Klubben kom ud af sidste år med et pænt overskud.

Da vi ikke har nogen intention om at opbygge en bankforretning, besluttede vi i bestyrelsen, at bruge overskuddet her på G.F., til at fejre vores 10 års jubilæum med lidt ekstra til jer medlemmer.
Som det fremgår af indbydelsen har vi bedt Bente Kure og Leif Ernstsen om at komme og  underholde os med deres repertoire af sang og musik, iklædt humor og alvor. 

Iflg. vores vedtægter er jeg jo som formand pålagt, at aflægge en beretning for det sidste år og hvad der ellers røre sig omkring klubben lige nu.
Jeg tror ikke min beretningen kan hamle op med Bente og Leifs humor, men måske kan den tangere deres alvorlige indfald.

 Som jeg ser det står klubben overfor mindst 3-4 rimelige store udfordringer i det kommende år, der på hver sin måde griber ind i hinanden og dermed i klubbens fremtid.

A.    Gellerup badets fremtid.
B.
    Faldende medlemstal.

C.
   
Lav tilslutning, Aflysninger.
D.
    Ny aktivitets formand. 

Ad.A: Det første jeg vil nævne er planerne om et nyt ”Verdensbad” i Gellerup.
Der er mange rygter i omløb. Det har selvfølgelig mest interesse for Gel svømmere.

 1.- Har det overhovedet hold i virkeligheden?

Ad.1: Ja! Det er vedtaget i byrådet og lagt ud i licitation til privat financering!


2.- Hvor skal det evt. ligge?
Ad.2: Beliggenheden er uafklaret, men meget tyder på at det skal bygges hvor Gellerup badet ligger i dag.

3.- Hvornår er det tænkt færdigt?
Ad.3: År 2021, med byggestart i 2018/19.

4.- Hvad med det nuværende Gellerup bad?
Ad.4: Skal jævnes med jorden 2018

5.- Og hvis rygter og beliggenhed bekræftes, hvilke andre muligheder er der så for os?
Ad.5: Iflg. kommunen kan de øvrige svømmehaller ikke rumme Gellerup seniorerne.

 Jeg har ad flere omgange bedt byrådspolitikkerne om nogle klare svar, men tilsyneladende blot blevet holdt hen.

 På det sidst er rygterne blevet så vedvarende og stærke, at jeg på egen initiativ har valgt, at forfølge sagen.
Iflg. byråds vedtagelser og forlæggende planer ser det ud til, at etableringen af Verdens badet bliver en realitet allerede i 2018 og det nuværende Gellerup bad må vige pladsen inden.   

 
Ad. B og C: Faldende medlemstal, aflysninger.

Vores medlemstal er inden for de sidste 2 år faldet drastisk.
Fra godt 350 til i år 135, hvoraf de godt 120 svømmer i Gellerup. Både Lyseng og Ingerslev er helt faldt ud!

I bestyrelsen har vi forsøgt ved spørgeskemaer og ”lytten til vandrørene”, at få nogle signaler om årsagerne, men vi har ikke kunnet aflæse noget entydige billede.
Tvært imod hører vi rigtig megen ros og tilfredshed fra deltagerne, der har været med på de arrangerede ture.

Det lave medlemstal resulterer desværre i, at vi har været nødsaget til at aflyse flere arrangementer, pga. for lille tilslutning.
I bestyrelsen har vi drøftet problemet rigtig meget, men ikke fundet nogle umiddelbar svar el. løsninger.

 Ad. D:  Ny aktivitetsformand.

I skrivende stund har vi endnu ikke fået nogen tilkendegivelse fra medlemmerne om en frivillig,
der vil træde ind i bestyrelsen og stille sig til rådighed som ny Aktivitetsformand, og dermed påtage sig det overordnede ansvar for vores aktivitets program i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

 Som nævnt ser jeg udfordringerne meget afhængig af hinanden.

Hvis det nye Verdens bad bliver til virkelighed, på bekostning af det nuværende Gellerup bad, uden et alternativt svømmevalg i området i byggeperioden,
tror jeg desværre klubbens eksistens smuldre, medlemstallet falder yderligere og dermed vil aktivitets niveauet sikkert også forsvinde.

I de 10 år der er gået syntes jeg det er lykkedes at opbygge et rigtig godt socialt netværk.

Vi har været på et utal af ture, der har givet en mængde gode oplevelser og helt sikkert har skabt holdbare venskaber.

Som jeg plejer at sig: Så gør vand noget helt særligt ved vores velvære og humør.

 Uanset hvordan de nævnte udfordringer end vil påvirke klubbens liv, har jeg for et stykke tid siden besluttet at 2017 bliver mit sidste år som formand.

Hvem ved? Måske kan forandringerne vise sig at skabe grobund for helt nye åbninger.

Selv om det kan virke som nepotisme, vil jeg tillade mig her i beretningen, at takke min hustru og aktivitetsformand for det gode samarbejde og de mange gode oplevelser,
 hun har arrangeret gennem de 10 år.

Også tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres arrangement og samarbejde i bestyrelsen og på turene.