Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus


Tid: Torsdag den 22. marts kl. 13.00

               Sted:Årh. Firma Sport, Paludan Møllersvej 110


       Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent og referent
           
                  2.  Bestyrelsens beretning v. formanden 
                   
                          3.  Gennemgang af regnskab til godkendelse
       
                  4.  Behandling af evt. indkomne forslag 

5.  Klubbens fremtid v. Bente
       
  6.  Valg af bestyrelse.

På valg:

      Formand: Willy (modtager ikke genvalg)
      Sekretær: Winna  (modtager genvalg)    
Suppleanter: Nyvalg 
                            
             7. Valg/genvalg af kontaktpersoner
        
                  8. Valg/genvalg af revisor og suppleant

Eventuelt v. Bente

                Forslag skal indsendes skriftlig senest 8 dage før.

     
Husk:
 

               Kontingent 75 kr. betales inden generalforsamlingen!
 

Underholdning
 

Ole Vendelbo vil spille op til hyggelig fællessang, og Kitty vil levere flotte kurve til udlodning.

 Traktement:

Kaffe/ te, boller med pålæg samt hjemmebagt kage

  Arrangementet er gratis.

Tilmelding skal af hensyn til traktement ske senest:
 torsdag den 8. marts. 2018
           
 

Med venlig hilsen bestyrelsen