Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

 

Referat fra 1.ste ekstra ordinær generalforsamling .

Gellerup badet den 19.4.2017 kl. 14.00.

 Dagsorden :

  1. valg af dirigent
  2. 1.ste.afstemning om ophævelse af klubben.
  3. Eventuelt.

Fremmødte til generalforsamlingen var 27 personer.

Willy bød velkommen. Han mente reglerne for indkaldelsen var ok, men på grund af påsken var der kun gået 10 dage og ikke 14 dage som der skulle ifølge reglerne. Han beklagede.

  1. Jørgen Hansen blev valgt som dirigent og accepterede valget. Winna blev valgt som referent.
  2. Da alle stemte for at det var i orden, erklærede Jørgen indkaldelsen for lovlig.
    Han spurgte om bestyrelsen havde hængt opslag op i alle svømmehaller.
    Bente har på grund af påskeferien sent meddelelse ud til alle medlemmer.

Afstemning om ophævelse af klubben.    

For at kunne deltage i afstemningen skulle man have betalt kontingent for 2017.

Willy(formand) informerede ifølge beretningen om, at medlemstallet er faldende og at Kitty med rette mener at have udtjent sin tid som aktivitetsansvarlig, og som det viste sig ved den ordinære generalforsamling, var der ingen der ville overtage posten..

Vi er 145 personer i klubben lige nu.

Rudi spurgte: Hvad er alternativet, det må konstateres at flertallet af medlemmerne er fra Gellerupbadet.
Willy mener ikke, der er nogen alternativer, da der ikke er nogen der melder sig til at overtage ansvaret.

Willy informerede også om, at Gellerupbadet om indenfor få år skal vige pladsen for ”Verdensbadet”.
8 hold skal så genplaceres i de andre svømmehaller og det bliver vanskeligt.              

          Willy Olsen syntes, at det var for dårligt at aktivitetsklubben skulle nedlægges.
          Kunne man ikke bare indstille alle ture for en tid i stedet for at lukke.

Han kunne godt nok ikke se nogen emner her lige nu.
Bente meddelte at alle have fået mail og at det står på hjemmesiden.

Willy(formand) svarede, at det jo var en aktivitetsklub, og kunne ikke se, at man kunne køre videre uden der var nogle ture og arrangementer.

Dirigenten fremførte, at det var op til generalforsamlingen om klubben skulle køre videre,
men vi savner stadig en der overordnet vil arbejde med aktiviteterne, hvis klubben skal fortsætte.

Der blev enighed om at stemme via stemmesedler.
Der blev valgt 2 stemmetællere og resultatet blev:

15 stemte for at klubben nedlægges.
11 stemte for at klubben skulle fortsætte.
1 stemte blankt

Tirsdag den 9. maj afholdes 2. ekstraordinære generalforsamling kl. 14.00 i Gellerupbadet.

3. Evt.

Thorkil: Hvad gør vi hvis stemmetallet næste gang er anderledes?
Søren: Næste gang bliver afstemningen anderledes !

Willy svarede at problemet så måtte tages op på et nyt bestyrelsesmøde.
Der er ingen i bestyrelsen, der alene vil overtage ansvaret for aktiviteter, hvis den næste afstemning viser, at medlemmerne ønsker klubben skal fortsætte..

Willy Olsen: Er det muligt at sende en fuldmagt?
Desværre nej.

Sonja: Der er valgt en bestyrelse til at tage sig af tingene, kunne det så ikke være med færre udflugter?

Arbejdet vil da være det samme jævnfør tidligere svar.

Lise: Hvis klubben ophæves, vil det så være muligt at tilgodese bestyrelsen med et par flasker vin.(Ja selvfølgelig)

Marie: Ville vide om der stadigvæk var morgenkaffe efter svømningen.
Ja det er der.

Willy Olsen: Turene kunne så lægges på is. Det er foreningen, der skal være der.

Willy (formand) svarede: Det er en aktivitetsklub, det har ikke noget med svømningen at gøre..

Jørgen takkede for god ro og orden. Og på gensyn den 9. maj kl. 14.00 i Gellerupbadet.