Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

Vigtige informationer.

 Aktivitetskalenderen er ikke mere fastlagt end der kan ske ændringer hen af vejen.

DERFOR!!

Orienter dig altid enten på hjemmesiden eller på opslagstavle i svømmehallen.

Arrangementer:
Der vil fremover IKKE være tilmeldingslister på tavlerne!
Tilmelding og betaling skal ske til kontaktpersonerne eller via netbank til kasserer Thorkil Aagaard


Bankkonto:

Regnr.2317 Kont
no nr. 8897101654
Husk ved betaling via nettet, at påføre:
Navn og nummer på arrangementet.
Send en mail til Thorkil samtidig på:

thorkil.aagaard@gmail.com
Tilmelding er først gyldig, når betalingen er registreret hos vores kasserer.

Bemærk:
Det er IKKE muligt at tilmelde sig før arrangementet sættes
”Til salg” på tavlen og på hjemmesiden.
Se dato for tilmelding i aktivitetskalenderen.
Ved arrangementer med begrænset antal deltagere bruges

”Først til mølle princippet”


Kontingent:

Kontingent udgør 75 kr. om året, og betales fra 1. januar og senest inden generalforsamlingen.
Deltager du i arrangementer der afholdes inden generalforsamlingen, betales kontingentet ved tilmelding af arrangement.