Klik - her eller under teksten for at komme videre!

Referat af ekstraordinær generalforsamling nr. 2

 

                                                                                                                        Dato : Tirsdag den 9.5.2017 kl.14.00

                                                                                                                         Sted: Gellerupbadet.

                                                                                                                          Dagsorden .

                                                                                                                          1. Valg af dirigent

                                                                                                                          2.2.den afstemning om ophævelse af klubben.

                                                                                                                          3. Eventuelt 

                                                                                                                          Der var 37 fremmødte 

                                                                                                 Willy bød velkommen og redegjorde kort for, hvad der var foregået på den foregående generalforsamling.

                                                                                             1. Jørgen valgtes som dirigent og Winna som referent.
                                                                                                Jørgen takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. 

                                                                                            2. Anni` Møller: Er det ikke var muligt at fordele ansvar, tilrettelægning af underholdning, ture og rejser på flere personer? Det ville gøre ansvaret mindre tungt! 

                                                                                               Willy: Hovedansvaret er nød til at ligge på en person fra bestyrelsen af hensyn til penge, aftaler o.s,v., men man kan sagtens have andre frivillige til at udføre nogle                                                                                                 praktiske opgaver. 

                                                                                                Kirsten Slot : Vil man kunne melde sig for ½ år af gangen?          

                                                                                               Jytte Olesen:  Kunne man lave færre arrangementer f.eks. kun to ture om året? 

                                                                                               Jørgen:  Vil nogen melde sig og stå for det? 

                                                                                               Rudi:  Det ville være dejligt med nye arrangementer! 

                                                                                               Willy: Der er jo ingen der melder sig ! 

                                                                                               Vi gik derefter over til afstemningen. Bent og Søren valgtes som stemmetællere. 

                                                                                               JA betød, at klubben skulle lukkes

                                                                                               NEJ betød, at klubben skulle fortsætte   

                                                                                              Resultatet blev:

                                                                                              16 ja - stemmer

                                                                                              20 nej - stemmer

                                                                                              1 blank stemme 

                                                                                              Willy konkluderede, at klubben fortsætter og spurgte: Kan vi gøre noget? 

                                                                                              Kirsten Slot: Hvordan kan det lade sig gøre? 

                                                                                              Jytte Olesen: Hvem vil være med til at dele ansvaret? 

                                                                                              Bente: Er der nogen her, der vil være interesseret i at melde sig, enten som hjælper eller som suppleant i bestyrelsen ? 

                                                                                              Ingen svar. 

                                                                                              Bestyrelsen holder snarest møde om resultatet. 

                                                                                              Jørgen takkede for god ro og orden og mødet blev ophævet. 

                                                                                              Referent Winna