opslag2014.htmlKlik - her eller under teksten for at komme videre!

 

 Generalforsamlinger

 

Indkaldelse til 2 de. Ekstra ordinær generalforsamling

 Dato: tirsdag den 9.05.2017 kl 14.00

 Sted Gellerupbadet

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2.  2de. Afstemning om ophævelse af klubben

3. eventuelt

  

§ 11. Ophævelse

 

Stk. 1. Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub kan kun ophæves efter vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum.

 Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler sociale aktiviteter til gavn for svømmeklubbens regi.

            Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub – stiftet den 28. juni 2004

           Sidst revideret: På ordinær generalforsamling 15. marts 2011 og efterfølgende godkendt af sport & fritid.