Klik - her eller under teksten for at komme videre!


Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus

Kontaktpersoner

Kontaktpersonernes opgave er primært:

At være bindeled mellem medlemmerne og bestyrelsen
At orientere om kommende arrangementer
At indkassere penge for kontingent og arrangementer

Se hvem der er din kontaktperson  

  
                                                  Kontaktpersoner Gellerup                                                                                                    Kontaktpersoner Spanien

                                                                 Hold 1 + 2 mandag                                                  
                                                                 Hold 1 + 2 onsdag                                           Hold torsdag                                                                          Hold 2 tirsdag                                   Hold 2 torsdag

                                                                                                                                                              

                                                           Marion Jørgensen                                                  Birgit Raahauge                                                                           Finn Lund                                        Inger Burlund

                                                           Tlf: 53 57 10 32                                             Tlf: 23 28 35 08                                                                   Tlf: 86 10 15 89                                Tlf: 86 11 64 16
                                                       
mjorgsen45@gmail.com                                             Birgit.rh@post.tele.dk                                                                   finn-lund@kabelmail.dk                 ibur@c.dk

 

Medlemmer fra Lyseng og Ingerslev bedes kontakte bestyrelsen