Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus


 

Generalforsamling marts 2019


 

Formandens beretning.

Hvordan er året så gået ?

Som I sikker har bemærket, har vi ændret bogstaverne til nutids bogstaver i Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus.

Vi har holdt et antal bestyrelses møder, hovedsageligt med det formål at planlægge kommende aktiviteter.Vi har som tidligere ikke en aktivitets formand
Vi ønsker alle at arrangere turer med ansvaret for pågældende arrangement. I praksis har det været Bente, Marion og mig, der har påtaget sig jobbet.
Det fungerer godt. 

Vi har lavet 7 arrangementer.

I april en tur til Hornfabrikken i Bøvlingbjerg, der også bød på et besøg på Bovbjerg fyr.
At besøge en hornfabrik lød som meget kedeligt, men nej, rundviseren var super god.
Vi fik demonstreret, hvordan en ske blev til, og derefter var det et godt pølsebord. 

På fyrtårnet i Bovbjerg var det også en god fortæller og så fik vi, ikke at forglemme en fantastisk stor lagkage. 

I juni gik turen til Oslo, med optur til Frederikshavn via Viborg og Trend til Aggersund, Løkken og den gamle Købmandsgård i Tornby.
Sejlturen til Oslo var med super god mad om bord. og om morgenen en storslået indsejlingen i  Oslo fjorden.
Dagen gik med rundvisning i Oslo og tilbage til båden sidst på dagen.
En god tur. 

I august besøgte vi på Cafe Alrø med de berømte stor tarteletter. Efterfølgende kaffe og kage ved Alrø broen.
Hyggelig tur, men nu skal det også varer længe, før vi spiser tarteletter igen. 

I september blev der med kort varsel arrangeret en besøg til til Overtaci museet i Risskov. Turen blev arrangeret, fordi museet skulle flyttes sidst på året. 

I oktober gik turen til Skovby møbelfabrik.Det var interessant at se, hvordan de fremstillede de flotte kvalitetsmøbler.
Vi fik et godt indtryk af, at der ikke var stress på denne fabrik. 

Sidst i november holdt vi juleafslutning.
Som noget nyt, denne gang på Brabrand lokalcenter.Her er det lækre lokaler, og så er det gratis at låne dem.
Der var sang og bankospil, hyggelig samvær og god mad, kaffe og kage.
Vi mener bestemt, at både stedet og konceptet er godt.
Desværre kom jeg til at sige, at vi sluttede kl.19. Det gav flere  den opfattelse, at vi skulle være ude til den tid.
Derfor fik vi ikke rigtigt sluttet, som vi havde beregnet.
Det gør om næste gang.

 I februar lavede vi en kør-selv-tur til Studstrup værket.Her mødte vi god rundviser, der forstod at forklarede alt i et letforståeligt sprog.
Hvor er det bare synd for dem, at når man står neden for skorstenen og ser op, så den er så skæv. 

Der har været god tilslutning til alle arrangementer, og det skal I have tak for. Uden den tilslutning kunne klubben ikke eksistere. 

Som I sikkert har bemærket, har vi lavet mange kør selv ture.Vi vil gerne undgå de meget dyre busser og det ser heldigvis ud til at det fungerer godt. Bilerne bliver fyldt godt op.

 Hvad har vi eller lavet?

Som et forsøg på at få nye medlemmer, har vi lavet et reklame skrift, der beskriver, hvilke fordele der ved at melde sig ind i klubben.
Jeg forsøgte at få det hængt op i svømmehallen på Ingerslev. Men nej - her ville de ikke høre tale om opsætning.

Også for at få nye medlemmer havde Andrea inviteret os til at deltage i et arrangement ”Åbent hus” på folkestedet.Om det gav noget er svært at sige.

Andrea har ligeledes udsendt en opfordring til, at blive medlem af vores klub via hendes mail - liste. 

Vi har, for at hele bestyrelsen kan følge med i hvor mange, der er tilmeldt de forskellige arrangerer, oprettet en Drop-box, og den fungerer fint.

 Kommende aktiviteter inden ferien. 

Den 3. maj tager vi til Stenvad Mosebrugs center med rundvisning, en frokostplatte samt en togtur med ”Tørvegrisen”.
Stenvad Mosebrug er stedet hvor tørvearbejdernes slid smelter sammen med mosens mystik. 

I juni kommer den stor rejse til Rügen. Den vil Jørn Vestergaard fra De Grå Busser fortælle mere om.

 Vi giver en flaske rødvin for de forslag til et  arrangement, som bliver gennemført.Vi vil gerne have flere forslag og gerne på mail.

 Vedrørende Gellerupbadet:

Der er stor tilslutning til mandagsholdet.På onsdagsholdet har vi været ca. 12-14 pr. gang.
Nogen mener. det skulle lukkes ned, men så længe vi hygger os og modtager undervisning bliver vi ved..

Under reparationen af badet, har det desværre været vanskeligt at holde kontakten til medlemmerne, men nu er vi i gang igen. 


Hvad kan true vore aktivitetsklub? 

At Gellerupbadet rives ned, så vi ikke har nogen steds at bade, eller at prisen på indgangen stiger, hvis verdensbadet kommer.

Der er ikke noget nyt om byggeriet. 

Mange holder desværre på grund af alder og forskellige skavanker, men nye medlemmer kommer til.

Vi håber I forsat vil slutte op om vores arrangeringer.

Vi gør vores bedste.

 Søren Nedergaard