Klik - her eller under teksten for at komme videre!

 

Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus

              

Besøg på til Studstrupværket.

Se hvor vores varme og el kommer fra
.

                                           

Tirsdag den 5. februar 2019

Studstrupværket, kraftvarmeværk ved Kalø Vig nord for Aarhus.
Idriftsat 1968 af Midtkraft til elforsyning af Midtjylland og fjernvarmeforsyning af Aarhus og forstæder.
Studstrupværket har egen sejlrende i
Kalø Vig og blev udvidet 1972-85 til i alt 4 blokke med en installeret effekt på 1126 MW el.
Fra 1999 er kun blokkene 3 og 4 i drift med en installeret effekt på 700 MW.
Der anvendes biomasse i form af træpiller og halm i produktionen af både el el og varme.

Besøget:
½ time introduktion af værket, 1 time bese værket, ½ time spørgerunde.
Herunder serveres der kaffe og kage.

Pris: 50 Kr.
Mødetid kl.13

Mødested: Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup

Tilmelding: Senest fredag den 25, januar.

Da det er en kør-selv-tur, foreslår vi, at medpassagerer bidrager med
25 kr. til kørsel. (afstand ca. 30 Km.)

Tilmelding sker til kontaktpersonerne,
 eller via netbank til Thorkil Aagaard
 Regnr .2317 Kontonr.8897101654
(skriv samtidig en mail til Thorkil med dit navn og nr. på arrangementet)

thorkil.aagaard@gmail.com

Hilsen bestyrelsen